Paano makakaapekto ang COVID-19 sa mga proyektong ito?

Ang pag-urong ng COVID-19 ay lubos na nagbawas ng mga kita na nakasalalay sa Sound Transit upang mapalawak ang aming sistema ng pang-rehiyon na pagbiyahe, habang ang mga gastos sa real estate at konstruksyon sa aming lugar ay patuloy na dumarami. Sa dahilan na walang mga alternatibong mapagkukunan ng kita, hindi maihahatid ng Sound Transit ang maraming mga proyekto na naaprubahan ng mga botante sa kanilang orihinal na mga timeline. Sa pamamagitan ng proseso na tinawag na realignment, ang Sound Transit Board of Directors ay gumagana upang matukoy kung paano ang mga plano at iskedyul para sa maraming mga proyekto, kabilang ang pagpapabuti ng South Tacoma at Lakewood Station Access, ay kailangang baguhin upang matugunan ang mga kagipitan na pinansyal. Alamin ang higit pa dito.

Maligayang pagdating

Pagpapadali sa pagsakay sa panrehiyong transit

Sinisikap ng Sound Transit na gawing mas madali ang panrehiyong transit para sa lahat. Gusto naming malaman ang iyong opinyon kung paano namin mapapabuti ang karanasan sa pagpunta sa mga tren ng Sounder at mga panrehiyong bus sa South Tacoma at Lakewood.

Ano ang pinaplano namin?

Ang mga proyekto ng pagpapabuti sa mga daanan papunta sa istasyon ay maaaring mangahulugan ng mga pamumuhunan sa mga bagay gaya ng mga mas ligtas na koneksyon para sa lakaran at pagbibisikleta sa pagitan ng mga istasyon at nakapaligid na kapitbahayan; mas maayos na lugar para sa pagsakay at pagbaba; karagdagang ilaw at silungan sa istasyon; mga opsyon para sa paradahan at marami pang iba.

Kasalukuyan kaming nasa yugto ng maagang pagpaplano para sa South Tacoma at Lakewood. Sa yugtong ito, bumubuo kami at inihahambing namin ang mga posibleng pagpapabuti para matugunan ang mga layunin ng mga proyekto, kagaya ng nakabalangkas sa ibaba, sa pakikipagtulungan sa lokal na mga ahensya, organisasyon at grupo sa komunidad. Pagkatapos nito, pipili ang Lupon ng Sound Transit (Sound Transit Board) ng grupo na magpapabuti sa pagpapatuloy ng susunod na hakbang ng pagpaplano, at uumpisahan namin ang pagdidisenyo ng mga konsepto at pagsusuri sa kapaligiran.

Bumibiyahe ang tren ng Sounder habang nasa background ang Mount Rainier.
Kinokonekta ng serbisyo ng Sounder South tuwing Lunes hanggang Biyernes ang Lakewood at Seattle, na may pitong hintuan na madaraanan.

Mga uri ng pagpapabuti sa mga daanan papunta sa istasyon

Ano ang posible?

Ang pagpaplano ng mas maayos na mga daanan papunta sa istasyon ay mangangahulugan mas ligtas na mga ruta para sa lakaran at pagbibisikleta malapit sa mga istasyon, mga opsyon ng paradahan at marami pang iba.

Mga tunguhin at layunin

Gagamitin namin ang sumusunod na mga tunguhin at layunin para masuri ang potensyal na mga pagpapabuti. Mangyaring sabihin sa amin kung mayroon kaming anumang nakaligtaan sa mga survey ng Istasyon ng South Tacoma at Istasyon ng Lakewood.

icon ng pera Pagiging abot-kaya

Tiyaking naaayon sa Pampinansyal na Plano ng Sound Transit (Sound Transit Financial Plan) ang grupo ng mga pagpapabuti.


icon ng mga taong naglalakad Mga Daananan Papunta sa Istasyon

Siguraduhin at gawing mas maayos ang mga koneksyon sa pagitan ng iba't ibang uri ng transportasyon.

Mga Layunin


icon ng mga taong nakasakay sa bus Karanasan ng pasahero

Pagandahin ang karanasan ng mga pasahero sa istasyon, nang may pagtuon sa mga komunidad na kulang sa serbisyo o di-gaanong napaglilingkuran. i-click para sa kahulugan

Layunin

  • Gawing mas komportable ang istasyon para sa mga taong may kapansanan (kagaya ng mga ilaw, rampa sa gilid ng bangketa at upuan)

icon ng kapaligiran Kapaligiran

Pauntiin ang mga negatibong epekto sa likas at itinayong kapaligiran.

Mga Layunin


Icon ng pakikipagtulungan Pakikipatulungan

Gawing mas maayos ang kabuuang koneksyon sa pagitan ng istasyon patungo sa nakapaligid na kapitbahayan sa pakikipagtulungan sa lungsod at mga stakeholder.

Mga Layunin

  • Manatiling nakaayon sa kasalukuyang mga zoning, plano at patakaran, pati na rin sa mga tunguhin ng mga ahensya ng transit at mga lokal na pamahalaan.
  • Suportahan at bigyan ng benepisyo ang lokal na mga komunidad at tiyakin ang pagkakaayon sa kapitbahayan.

Ibahagi ang mga naiisip mo

Alamin ang higit pa tungkol sa mga lugar ng  Istasyon ng South Tacoma at  Istasyon ng Lakewood at ibahagi ang mga ideya ninyo kung paano mas mapapadali ang pagpaparoo't parito sa mga kapitbahayang ito at kung paano mas mapapadali ang pagkonekta ng mga bus at mga tren ng Sounder.

Mga Pagpapabuti sa mga Daanan Papunta sa Istasyon ng South Tacoma

Tulungang gabayan ang mga bagong pamumuhunan sa lugar ng Istasyon ng South Tacoma

Ginagawang mas maayos ng Sound Transit ang mga daanan papunta sa Istasyon ng South Tacoma para sa mga taong naglalakad, nagbibisikleta, nagmamaneho o sumasakay sa transit. Nasa yugto kami ng maagang pagpaplano, at tinitingnan namin ang maraming paraan para mapabuti ang mga koneksyon sa Istasyon ng South Tacoma, at kailangan namin ang inyong ideya! Paano mas mapapadali ng Sound Transit ang pagpunta sa panrehiyong transit sa South Tacoma?

Lugar sa Istasyon ng South Tacoma

Tanawin mula sa itaas na Mapa ng Istasyon ng South Tacoma na nasa 5650 South Washington Street, Tacoma, WA 98409
Mapa ng lugar na malapit sa Istasyon ng South Tacoma | I-click para lumaki

Inilalarawan ng seksyon sa ibaba ang grapiko ng mapa sa itaas

Mapa mula sa itaas ng Istasyon ng South Tacoma na nasa 5650 South Washington Street, Tacoma, WA 98409 Ipinapakita ng mapa ang mga kalsada at eskinita mula Hilaga hanggang Timog sa pagitan ng South 47th Street at South 66th Street. Mula Silangan hanggang Kanluran, ipinapakita ng mapa ang mga kalsada at eskinita mula South Tyler Street hanggang South Oakes Street. May mga linya sa mga kalsada na nagpapahiwatig kung saan naroon ang mga bangketa, pasilidad para sa bisikleta at linya ng bus. May mga tuldok sa kahabaan ng South 56th Street sa South Tyler Street, South Durango Street, South Adams Street, South Washington, South Tacoma Way, South Puget Sound Avenue at South Warner Street na nagpapahiwatig ng mga hudyat sa mga tawiran ng mga taong naglalakad. Mayroon ding dalawang karagdagang hudyat sa mga tawiran ng mga taong naglalakad sa South Tacoma Way sa South 54th Street at South 58th Street.

Istasyon ng Sounder, Sounder commuter rail, Kasalukuyang bangketa, Mga Hudyat sa mga tawiran ng mga taong naglalakad, Mga pinondohong pagpapabuti para sa mga taong naglalakad/pasilidad para sa bisikleta, mga kasalukuyang pasilidad para sa bisikleta, Ruta 3 ng Pierce Transit

Larawan ng Tren ng South Sounder na nakaparada sa Istasyon ng South Tacoma.

Tungkol sa serbisyo ng Sounder sa Istasyon ng South Tacoma

Lunes hanggang Biyernes:

Maaasahan, walang trapikong serbisyo na nagkokonekta ng South Tacoma sa Seattle.

Sa hinaharap:

Kapag ligtas nang makakabalik ang mga sports event at iba pang pampublikong event, ang mga tren ng Sounder para sa espesyal na event ang pinakamagandang paraan para makapunta roon. Maghanap ng piling serbisyo para sa mga palaro sa katapusan ng linggo ng Mariners, Sounders FC at Seahawks, at marami pang iba.

Alam niyo ba?

7 biyahe sa umaga at gabi mula Lunes hanggang Biyernes

230 sumasakay araw-araw

70 minuto mula sa South Tacoma Seattle

Komento sa mga daanan papunta sa Istasyon ng South Tacoma

Manatiling nakikilahok!

Makilahok sa publiko at tumanggap ng mga balita tungkol so mga proyekto at oportunidad sa pamamagitan ng pag-sign up para sa mga email update ng aming proyekto sa ibaba.

Mag sign-up dito!

Mga Pagpapabuti sa mga Daanan Papunta sa Istasyon ng Lakewood

Tulungang gabayan ang mga bagong pamumuhunan sa lugar ng Istasyon ng Lakewood

Ginagawang mas maayos ng Sound Transit ang mga daanan papunta sa Istasyon ng Lakewood para sa mga taong naglalakad, nagbibisikleta, nagmamaneho o sumasakay sa transit. Nasa yugto kami ng maagang pagpaplano, at tinitingnan namin ang maraming paraan para mapabuti ang mga koneksyon sa Istasyon ng Lakewood, at kailangan namin ang inyong ideya! Paano mas mapapadali ng Sound Transit ang pagpunta sa panrehiyong transit sa Lakewood?

Lugar sa Istasyon ng Lakewood

Mapa mula sa itaas ng Istasyon ng Lakewood na nasa 11424 Pacific Hwy Southwest, Lakewood, Washington, 98499.
Mapa ng lugar na malapit sa Istasyon ng Lakewood | I-click para lumaki

Inilalarawan ng seksyon sa ibaba ang grapiko ng mapa sa itaas

Mapa mula sa itaas ng Istasyon ng Lakewood na nasa 11424 Pacific Hwy Southwest, Lakewood, Washington, 98499. Ipinapakita ng mapa ang mga kalsada at eskinita mula Hilaga hanggang Timog sa pagitan ng 108th Street Southwest at Clover Creek. Mula Silangan hanggang Kanluran, ipinapakita ng mapa ang mga kalsada at eskinita mula Villa Lane Southwest hanggang Joint Base Lewis McChord, na nasa silangan lang ng Interstate 5. May mga linya sa mga kalsada na nagpapahiwatig kung saan naroon ang mga bangketa, pasilidad para sa bisikleta at linya ng bus. May mga tuldok sa 108th Street Southwest at Bridgeport Way Southwest, 112th Street Southwest at Bridgeport Way Southwest, at Pacific Highway at Bridgeport Way Southwest na nagpapahiwatig ng mga hudyat sa mga tawiran ng mga taong naglalakad. Mayroon ding tatlong karagdagang hudyat sa mga tawiran ng mga taong naglalakad sa Pacific Highway malapit sa Istasyon ng Lakewood. Nakapuwesto ang mga hudyat na ito sa hilaga, timog at sa gitna ng Istasyon ng Lakewood.

Istasyon ng Sounder, Sounder commuter rail, Kasalukuyang bangketa, Mga Hudyat sa mga tawiran ng mga taong naglalakad, Pinondohong mga pagpapabuti para sa mga taong naglalakad/pasilidad para sa bisikleta, kasalukuyang mga pasilidad para sa bisikleta, ST Express route 574, ST Express na ruta 580, ST Express na ruta 592, ST Express na ruta 594, Ruta 206 ng Pierce Transit

Larawan ng Tren ng Sounder na nakaparada sa Istasyon ng Lakewood. Sa unahan ng larawan, makikita ang pasukan ng garaheng paradahan at ang gilid ng eskultura.

Tungkol sa serbisyo ng Sounder sa Istasyon ng Lakewood

Lunes hanggang Biyernes:

Maaasahan, walang trapikong serbisyo na nagkokonekta ng Lakewood sa Seattle.

Sa hinaharap:

Kapag ligtas nang makakabalik ang mga sports event at iba pang pampublikong event, ang mga tren ng Sounder para sa espesyal na event ang pinakamagandang paraan para makapunta doon. Maghanap ng piling serbisyo para sa mga palaro sa katapusan ng linggo ng Mariners, Sounders FC at Seahawks, at marami pang iba.

Alam mo ba?

7 biyahe sa umaga at gabi mula Lunes hanggang Biyernes

400 pasahero araw-araw

75 minuto mula sa Lakewood Seattle

Magkomento sa mga daanan papunta sa Istasyon ng Lakewood

Manatiling nakikilahok!

Makilahok sa publiko at tumanggap ng mga balita tungkol so mga proyekto at oportunidad sa pamamagitan ng pag-sign up para sa mga email update ng aming proyekto sa ibaba.

Mag sign-up dito!

Matuto pa

Ano ang susunod?

  • Ibabahagi namin ang narinig namin mula sa inyo sa buod ng pakikipag-ugnayan. Makakatulong sa amin ang inyong ideya para matukoy at masuri ang potensyal na mga pagpapabuti.
  • Inaasahan naming maibahagi ang draft na listahan ng mga pagpapabuti para mapag-isipan niyo ito sa kalaunan ng taong ito. Pagkatapos, pipili ng mga pagpapabuti ang Sound Transit Board para sa karagdagang pag-aaral.

Gayunman, maaaring magbago ang kasalukuyan naming timeline. Dahil sa recession na idinulot ng COVID-19, lubhang nabawasan ang kitang inaasahan ng Sound Transit para sa pagpapalawak ng ating panrehiyong sistema ng transit, habang patuloy na tumataas ang mga gastusin sa real estate at konstruksyon sa ating lugar.

  • Sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na realignment o muling pag-aayon, nagsisikap ang Lupon para matukoy kung paano kailangang baguhin ang mga plano at iskedyul para sa maraming proyketo, kabilang ang Mga Pagpapabuti sa Daanan Papunta sa mga Istasyon ng South Tacoma at Lakewood para matugunan ang mga pressure sa pinansyal na ito.
  • Inaasahang mapagpapasiyahan ng Sound Transit Board ang tungkol sa muling pag-aayon ng mga iskedyul at plano ng proyekto sa tag-init ng 2021. Abangan ang pagkakataong pag-isipan ang muling pag-aayon sa Abril. Alamin ang higit pa dito.